HİZMETLERİMİZ

Danışmanlık

Projeleriniz için Doğru Bilgi,

Doğru Vizyon

Kent Planlama Ofisi Tarafından Yürütülen Danışmanlık Hizmetleri;

  • Yatırımcı Mülkiyetinde Olan veya İş Geliştirme Amaçlı Olarak Yatırımcı Tarafından Üzerinde Çalışmak İstenen Gayrimenkullere İlgili İmar Durumu Araştırması Yapılmasını
  • Söz Konusu Taşınmazların İmar Durumunun Belirlenmesi, Yatırımcı Aleyhine Olabilecek

Değişikliklerde Belirlenen Süre İçerisinde Gerekli Hukuki İşlemlerin Gerçekleştirilmesini ve Takibini

  • Bu Süreçte Oluşabilecek Sorunlara Alternatif Çözümlerin Araştırılması ve Raporlanması
  • Verimlilik Analizlerinin Yapılarak En Verimli Fonksiyonların Belirlemesi
  • Yapımına Başlanacak İnşaat Projelerinde ve Devam Eden Projelerde İlgili Gayrimenkullere İlişkin Gerek Yerinde Gerekse İlgili İdari Merciler Nezdinde Tüm Tapu ve İmar Durumu Araştırmaları Yapılarak Gayrimenkulün Mevcut ve İleride Ortaya Çıkması Muhtemel Riskleri Göz Önünde Bulundurularak Yapılacak Değerlendirmeleri Kapsamaktadır. Ulusal ve Uluslararası Öncü Üst Düzey Şirketlere  Halen Danışmanlık Hizmeti Verilmektedir. Ayrıca Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projelerinde de Kamu ve Özel Sektöre Teknik Danışmanlık Hizmetleri Sunulmaktadır.

Bize Buradan Ulaşabilirsiniz