HİZMETLERİMİZ


Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm bir Bölgenin Ekonomik, Fiziki ve Çevresel Koşullarının Sürekli İyileştirilmesine Yönelik Kapsamlı ve Bütünleşik bir Eylem Planı Çalışmasını Gerektirir. Uzun ve Farklı Dinamiklere Sahip bir Süreç Olan Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kent Planlama; Yaşanabilir Sağlıklı Kentsel Mekanların Alana Özgü Sonuç Odaklı Çözümler ve Fonksiyonlar ile Üretilmesi veya Yenilmesi Yaklaşımını Barındırmaktadır. Planlı Yapılaşma ile Yaşanabilir Kentler Oluşturmayı Hedefleyen Kent Planlama, Yenilikçi Hizmetler Kapsamında Planlı Kentler Oluşturma Yaklaşımı ile ….. Yılı İçinde Kentsel Dönüşüm Sektörüne Adım Atmıştır,

Kentsel Dönüşüm Süreçlerine İlişkin Çalışmalar;

  • Halihazır Haritaların Üretilmesi
  • Mevcut Durum Analizi / Araştırma Raporunun Hazırlanması
  • Finansal Paylaşım / Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi
  • İmar Planlarının Hazırlanması
  • Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması
  • Hak Sahipleri İle Uzlaşma
  • Alan Kullanımına İlişkin Stratejilerin Belirlenmesi İle Eylem Planının Hazırlanması
  • İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması
  • Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarının Hazırlanması

Bize Buradan Ulaşabilirsiniz