HİZMETLERİMİZ


Şehir ve Bölge Planlama

İmar Planları

Şehir Planlama İlke ve Prensipleri Doğrultusunda; Kamu ve Toplum Yararı Gözeterek, Demokratik Katılım Sürecini İşleten, Beklentileri Karşılayan, Her Ölçekte Planlar ile Kentsel Dönüşüm Projeleri Üreterek, Kentsel Mekanda Yaşam Kullanım Kalitesini Artırmaya Yönelik Hizmetleri Sunmak Genel Amaçtır.

 • Bölgesel ve Stratejik Planlar
 • Çevre Düzeni Planları
 • Nazim İmar Planları
 • Uygulama İmar Planları
 • Revizyon İmar Planları
 • Koruma Amaçlı İmar Planları
 • Mevzii Planları
 • İlave İmar Planları
 • Ulaşım Etüt ve Planları
 • Organize ve Küçük Sanayi Planları
 • Plan Tadilatları
 • Plan Yapım ve Onay Sürecinin Takibi
 • Plan Yapımı İçin Gerekli Her Türlü Arazi ve Analitik Çalışmalar

Bize Buradan Ulaşabilirsiniz