HİZMETLERİMİZ


Strateji Geliştirme

Projenin Sağlıklı Gelişebilmesi ve

Sonuçlanabilmesi İçin Her Şey

Bir Projenin Sorunsuz ve Sonuç Odaklı Yürütülebilmesi için Göz Önünde Bulundurulması Gereken En Önemli Faktör, Planın Bütüncül bir Bakış Açısı ile Geliştirilmesidir. Tümden Gelim Yöntemi Uygulanarak parça ve Bütün Arasındaki Tanımlı Bağın Kurulması ile En Üst Düzeyde Alınan Kararın En Alt Düzeyde Oluşturulan Politikalarda Yer Alması Sağlanır. Strateji Geliştirme Hizmeti Kapsamında Yer Alan Mekansal Stratejik Plan ve Master Plan’ı Ortak Zeminde Buluşturulan Faktör Tam Olarak Bütüncül Bakış Açısıdır. Strateji Geliştirme Kapsamında Aynı Perspektife Sahip Olan Bu iki Farklı Üst Ölçek Plan, İçerikleri Bakımından Birbirleri ile Farklılık Gösterirler. Strateji Geliştirme Hizmeti Olarak Sunulan Mekansal Stratejik Plan ve Tematik Master Plan; Mevcut Durum Değerlendirmesi, Hedeflerini ve Teknik Uygulama Metotlarını Kapsamaktadır.

Bu Süreçte

  • Mevcut Durum Tespit Edilerek Genel Değerlendirmenin Yapılması
  • Sorun ve Fırsatların Gözlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Birlikte Hedef ve Kararların Belirlenmesi
  • Amaçlanan Noktaya Ulaşmak İçin Nasıl Bir Yol İzleneceğine Dair Yöntemin Belirlenmesi
  • Eylem Alanlarının Belirlenmesi; Tetikleyici ve Öncü Projelerin Geliştirilmesi

Strateji Geliştirme Sürecinin Belirlenen Zaman İçinde, Öngörülen Ekonomik Koşullarla, Etkin bir Şekilde Yürütülebilmesi ve Mühendislik Hizmetlerinin Gerçekleşebilmesi İçin Gerekli İş Sırasına Göre, Tanımlanmış İşlerin Olması Gereken Standartta Tamamlanması Gerekmektedir.

Bize Buradan Ulaşabilirsiniz